nazar.web.tr https://www.nazar.web.tr Nazar, Nazar Duası Okunuşu ve Anlamı tr-TR hourly 1 Copyright 2019, nazar.web.tr Sat, 26 Dec 2015 00:00:00 +0000 Tue, 23 Jul 2019 00:00:00 +0000 60 Nazar Duası Türkçe https://www.nazar.web.tr/nazar-duasi-turkce.html Fri, 30 Nov 2018 23:26:11 +0000 Nazar duası, Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Resûl-i Ekrem Efendimiz Hz. Muhammed, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a)' e, nazar değmesin diye duâ okurlarmış bu duâ nazardan ve kem gözlerden korur. " Euzu bi kel Nazar duası, Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Resûl-i Ekrem Efendimiz Hz. Muhammed, torunları Hasan ve Hüseyin (r.a)' e, nazar değmesin diye duâ okurlarmış bu duâ nazardan ve kem gözlerden korur. " Euzu bi kelimâttillahi't- tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin  ve min külli aynin lammeh." 
 " Her türlü zarar dan, şeytani şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimelerin yüzü hürmetine Allah'a sığınırım. Peygamber Efendimiz Hz Muhammed (s.a.s) nazar için ( Allahümme barik fihi ve la tedarruhü) okurdu. " Allah'ım, bunu mübarek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme." 

 Büyük velilerden Hasan basrî Hazretleri göz değmesine karşı şu duâyı dile getirirdi. (Kalem sûresi 51-52. ayetleri olan) şu ayetleri okurdu :
 "Ve in yakadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu'z- zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn." 
 "Gerçekten o küfüredenler kur'an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. " o mutlaka  bir mecnundur" diyorlar. Oysa Kur'an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır." 

 Nazar duası göz değen ve nazar değen kişilere okunur. Nazar yada kem göz, canlı veya cansız başına kaza veya belâ gelmesine olmasına inanılır. Nazardan genellikle hamileler, çocuklar, yüksek başarısı olan kişiler yada hayvanlar etkilenir. Günümüzde ise bu dualar çok çok okunur. Kem gözlü insanlardan korur. Nazar denilen olayda bir kişinin başarısızlığa ve kendini kötü his etmeye, daralmaya, bunalıma gittiği görülür. Nazar ile ilgili ayetler okunması ile bunu az safalara ferahlığa çıkarır. Nazar Duası TürkçeNazardan etkilenmemek için ayetler okunması ve bu ayetlerin her zaman dile getirilmesi lazım. Bu yüzden en insanlar kem gözden ve nazardan sakınılır. İnsan yapısı öyle bir şey ki başkasında olan bir şeyi hemen kendisinde veya en yakının da olan kişide de isterler. Bu yüzden insanlar kimin ne başarısı veya neyi hoşuna gidiyor ise kendinde de ister. Bu yüzden nazar ayetleri indirilmiştir. Ve birinde yüksek başarı var ise yada sevgiyi ve görünüm açısından hoş ise maşallah diyerek de bu kem gözden nazardan korumasının ikincisidir. Bu inanış binlerce yıl öncesine kadar dayanır. Bir olgudur nazar. Sözlükte ki anlamı ise bakmak, isteyerek beraberinde de imrenerek bakmak anlamına gelmektedir. Ve göz atmak, yan bakış, kötü bakmak olan nazar değmesine mahsus düşünce gerek derindir, gerek ise oldukça eskidir. Nazar, gerek başkalarından, gerek sözlerden gerek ise kötü niyetli olan düşüncelerden kaynaklıdır. Bazı düşünce ve görüşlere göre ise nazarın iyi düşünceden bile kaynaklandığı olmaktadır. Buna neden olarak en çok bilinen durum, göz vasıtası ile yayılım gösteren negatif enerjidir. Bu ifadeler halk arasında uğursuz bakış, yani kem göz olarak söylenir. Halk arasında nazar değdi ifadesi ise bu gibi durumların oluşmasından kaynaklanan şeylere denir. Müslümanlar arasında  nazar kovuculara Fadime ananın eli olarak isimlendirir. Ön asya Hiristiyanlar  ise buna Meryem ananın eli ismini takmıştır. Hıristiyan ve musevi toplumlarında ise bu gibi tısımlarına  amulet denilir. Türkiye de ise nazarlık denilir. Ayrıca, göz ve göz biçiminde ki objeler kullanılır ve nazarı kovduğuna negatif enerjiyi yok ettiğine inanılır.
]]>
Arapça Nazar Duası https://www.nazar.web.tr/arapca-nazar-duasi.html Sat, 01 Dec 2018 22:13:32 +0000 Arapça Nazar Duası, İnsanlara hayvanlara hatta cansız varlıklara bile nazar değer. Nazar değen kişi hastalığa kadar gider hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Erkeklere nazaran bayanlarda ve çocuklarda daha etkilidir. Peygamber efen Arapça Nazar Duası, İnsanlara hayvanlara hatta cansız varlıklara bile nazar değer. Nazar değen kişi hastalığa kadar gider hatta ölümle bile sonuçlanabilir. Erkeklere nazaran bayanlarda ve çocuklarda daha etkilidir. Peygamber efendimiz zamanında Esed oğullarından nazarı değen bir kimse varmış. Bir gün, üç gün boyunca hiç bir şey yememiş adam çadırından kafasını dışarı çıkartarak oradan geçmekte olan deveye bakarak ( bunun gibi bir deve hiç görmedim) demiş ve deve orada yere çökerek hastalanmış. Bunu duyan müşrikler bu kimseyi bularak Peygamber efendimizi nazarla öldürmesini emretmişlerdi. Cenab- ı  Hak da Peygamber efendimizi nazardan muhafaza etmiştir. Bu konu da kalem süresinin (Nerede ise, kafirler seni gözleri ile yıkacaklardı ) meali 51. ayet inmiştir.

Hadis -i şeriflerde buyuruldu ki;
 • Nazar insan mezarı, deveyi kazana sokar.
 • İnsanların yarısı nazardan ölür.
 • Nazar haktır.
Peki nazardan korunmak için ne yapmalı Nazar duaları nazardan korunmak için en etkili yöntemlerdendir.
     
"Bismillahirrahmanirrahim
 • ''Uizu bi kelimatillahit tammati  min külli şeytanın ve hammetin ve min külli aynin lammeh.''
         Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimelerin yüzü hürmetine Allah' a sığınırım.
 • ''Ve in yekeddüllezine keferu leyüzlikuneke biebsarihim lemma semi - uz - zikra ve yekulune innehu lemecnunün ve ma hüve illa zikrun lilalemine.''

''Rabbi onu seçip iyilerden kıldı. Doğrusu inkar edenler Kur'an- ı dinlediklerinden nerdeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi .'' O delidir diyorlardı: Oysa Kur'an alemler için öğütten başka bir şey değildir. 

Nazar Duası; Kem gözlerden koruduğuna inanılan yöntemler ve çözümler toplumdan topluma farklılık gösterir. En yaygın yöntemlerden biri de herkesin bildiği nazar boncuğu. Muska gibi duaları üzerimizde taşımak. Hindistan'ın bazı yörelerinde evlenen çiftler nazardan korunmak için karşı cinsin kıyafetlerini giyerler. Bazı Asyalı toplumlar çocuklarının gözlerinin etrafına siyah boya sürerler. 

Arapça Nazar Duası
Halk arasında nazara karşı üzerlik otu yakıp nazar değmiş kişi üzerinde yada mekanda gezdirerek nazardan korunulduğuna inanılır. Üzerlik otu gezdirilirken şu sözler söylenir; '' her yerde sen olasın, belaları savansın ''

Nazarı değen kimse beğendiği bir şeyi gördüğü zaman ''Maşallah'' demeli, ondan sonra ne söyleyecekse, ne düşünüyorsa onu söylemeli. Önce Maşallah deyince nazar değmez.

Allah herkesi kem gözlerden nazardan korusun .Nazar bazen insanlar üzerindeki etkisi ağır olabiliyor. Bunun için bol bol nazar duası okumamız gerekiyor. Nazar için okunacak dualar genellikle;
 • Ayet-el Kürsi
 • Fatiha suresi
 • Kafirun suresi
 • İhlas suresi
 • Felak suresi
 • Nas suresi
]]>
En Etkili Nazar Duası https://www.nazar.web.tr/en-etkili-nazar-duasi.html Sat, 01 Dec 2018 23:34:31 +0000 En etkili nazar duası: Nazara bir çok insan inanmamaktadır. Ama nazarın olduğunu sevgili Peygamberimiz bir çok hadisinde bahsetmiştir. Nazar inanan insanlar ise çeşitli yöntemlere baş vurarak nazardan korunacaklarını düşün En etkili nazar duası: Nazara bir çok insan inanmamaktadır. Ama nazarın olduğunu sevgili Peygamberimiz bir çok hadisinde bahsetmiştir. Nazar inanan insanlar ise çeşitli yöntemlere baş vurarak nazardan korunacaklarını düşünürler de aslında bir çok kişi batıl olana inanmaktadır. örneğin nazar boncuğu iğde dalı gibi birçok saçma nesleler. Bunlardan medet ummak aslında bir nevi şirktir. Nazardan sadece süre ve dualarla koruna biliriz. Kalpten edilen bir dua abdestli bir şekilde okunmuş  ihlas ve nas felah süreleri en güzel koruyucudur. nazardan ve kem gözlerden korunmanın bir başka yolu da Ayetelkürsi okumaktır Peygamberimiz bu surenin insanların üzerinde bir zırh olduğunu belirtmiştir. Akşam yatmadan veya evden çıkarken yolculuğa çıkarken her daim okumanın insanı her türlü şerden ve insi cinden koruduğunu belirtmiştir. Asaleten fefriciye  ve münciyeyi okumakta nazar için çok önemli bir koruyucudur.

Küçük bebeklerimiz ve çocuklarımız genelde çok sevimli oldukları için nazar değmesi daha çok olmakta. Nazar iki şekilde olur birisi çok imrenmek içten sevmek diğeri kem gözle yani kıskanarak bakmakla olur. Öğle ki annenin babanın çocuklarına nazarı daha çok değmektedir. Anne baba sürekli maşallaha  diyerek sevmelidir. Çocuklarımıza nazar boncukları veya benzeri nesneleri kıyafetlerinin bir takıp yerlerine iliştirmektense sürekli dua okumak daha faydalıdır. Veya küçük bir kağıda ihlas  nas ve felah sürelerini yazıp üstüne deri veya benzeri bir şeyle kapatıp onu kıyafetlerine takabilirsiniz. Düşünce kırılabilecek cam parçasından daha etkilidir. unutmayın yer gök dua ile ayakta kalmaktadır. Allah'ı  ne buyuruyor iste kulum ben veririm o halde ne yapmalıyız her şeyi Allah'tan istemeliyiz ona dua etmeliyiz. Nazar için ne dua ettiğinin hiç önemi yoktur önemli olan nasıl inanarak ettiğindir içinden nasıl geliyorsa o şekil yalvarmandır Rabb' ine.

En Etkili Nazar Duası
Benim çok sevdiğim bir örnek vardır sizlerle paylaşmak isterim. Hz. Musa peygamber bir gün her zaman yaptığı gibi insanlardan uzaklaşıp bir dağın başında inzivaya çekilmiş  birde ne görsün bir çoban birde koyun sürüsü. Çoban ellerini açmış bir şeyler mırıldanıyor. Hz. Musa kulak vermiş çoban dua ediyor Allah'ım Sen benim koyuncuklarımı kuzucuklarımı kurda kuşa yedirtme ben senin ayacıklarını yıkar tırnaklarını kesim ne olur Allah'ım bitlerini temizlerim diye dua ediyormuş Hz. Musa çobanın yanına gidip bire gafil sen nasıl dua edersin Allah'ın hiç biti olur mu ne demek tırnaklarını kesmek ayaklarını yıkamak böyle duamı edilir diye kızmış. ve ona nasıl  dua edilir öğretmiş. Çoban Bundan Sonra Öğrendiği duayı etmiş ama her gün bir kuzusu veya koyunu kurt kapıyormuş. Hz. Musa'ya gelmiş ya Musa sen bana dua öğrettin ama senin Rabb'in benim duamı kabul etmiyor. Daha önce hiç kuzumu koyunumu kurt yemezdi. Hz Musa üzülür. Gece bir rüya görür ya Musa bilir misin çobanın duasını neden kabul etmeyiz. Önceleri içinden geleni söylerdi içten yalvarırdı. samimiydi şimdi ise dilde duası yani ezbere dua eder Ne öğrendiyse onu söyler kalbinin değil dilinin duasıdır der. Hz Musa anlar ki duanın söylenen sözde değil kalpten gelen olduğunu Allah'a yalvarışın şekli olmaz. O yüzden bizde nazar için ezberlenmiş dualar yerine içimizden geleni okumalıyız.

Nazar İçin en etkili dua: Yedi Ayetelkürsi  Okumak bir okuyup başımıza üfleyelim ikinciyi okuyup Sağımızı üçüncüyü okuyup solumuza dördüncüyü önümüze Beşinciyi arkamıza altıncıyı ayak ucumuza üfleyip yedinciyi okuyunca da içimize çekelim. böylelikle kazadan beladan ve bilhassa nazardan korunmuş oluruz. Aynı Şekilde Yedi İhlası şerife bir Fatiha bir felah bir nas süreleri de nazar için koruyucudur. Birde Yasin süresini 123 defa okuyup her Yasin seresinin Mübin Yazan kısmını okurken bir sürahi suya üfleyerek bu şekil Yasin hatmi yapıldığında ve bu suyu içtiğimizde sihir muska görünmeyen tüm varlıklardan ve nazardan korunmuş oluruz Yasin hatmi ya]]> Kalem Suresi Nazar Ayeti https://www.nazar.web.tr/kalem-suresi-nazar-ayeti.html Sun, 02 Dec 2018 20:29:24 +0000 Kalem suresi Nazar Ayeti,"Ve in yekadullezine keferu leyüzlikuneke biebsarihim lemma semiuzikre ve yekulune innehu le mecunun (51). Ve ma huve illa zikrun lil alemine (52).  Diye başlayan halk arasında nazar ayeti olarak t
Kalem suresi Nazar Ayeti,"Ve in yekadullezine keferu leyüzlikuneke biebsarihim lemma semiuzikre ve yekulune innehu le mecunun (51). Ve ma huve illa zikrun lil alemine (52).  Diye başlayan halk arasında nazar ayeti olarak ta bilinen kalem suresi son ayeti olan 51 -52. ayetleri hakkında oldukça yaygın bir kanı vardır. Bu sure sonundaki nazar ayetleri nedir, nazara karşı okunur mu, anlamı nedir, tefisiri nasıldır, gerçekten nazara karşı okunur mu. Bu konu hakkında biraz araştırma yapalım isterseniz.

Kalem suresi nazar ayeti Kalem suresi bir kısmı Mekke' de bir kısmı da Medine de indirilen surelerdendir. İlk inen Alak suresi ve onu takip eden Fatiha suresinden sonra inmiştir. Bizim burada bahsedeceğimiz konu halk arasında nazar ayetleri olarak ta bilinen Kalem suresinin son ayetleridir. Kalem suresinin son 51-52 ayetleri olan son iki ayetin tefsirine baktığımızda burada bahsedilen konu nazar değil Mekke' li müşrikler konusudur. Mekke' li müşriklerin Kur' an-ı dinlerken gözleri yani bakışları etkili oklara benzetilerek, ona karşı duyulan nefret, kin ve kıskançlık gibi düşmanca hallerini konu etmektedir. Kur'an-ın Kitap olarak üstünlüğü karşısında hayranlık duygularını açığa çıkmasından korkan müşrikler gerek içerik gerekse anlatım bakımından kusur bulamayınca insanların Peygamber Efendimize gösterdiği ilgi ve tevazuyu başkaca yönlere çekmek amacı ile onun sözlerine güvenilmez, o bir mecnun olduğu yönünde propagandaya başlarlar. Allah bu ayetinde Kur'anın üstün niteliklerinden bahsederek onların menfi propagandasını boşa çıkarmıştır. Müşrikler Peygamber Efendimizi gördükleri vakit ona karşı kin ve düşmanlık hatta kıskançlık yüzünden ''onu oklayıp öldüreceklermiş gibi bakarlardı'' diye başlayan 51. ayet onların bu ruh hallerini anlatmaktadır. Bu ayetlerin her ne kadar nazar veya diğer ismi ile göz değmesi ile ilgili olduğu yönünde halk arasında yaygın bir görüş olsa da bu görüş kesin bir bilgiye dayanmaz. Çok yönlü alimlerden birisi olan İbn.Kalem Suresi Nazar Ayeti Kuteybe de bu ayette müşriklerin Peygamberimize nazar değmesinden söz edilmediğini Kur'an okunduğu vakit müşriklerin Peygamberimize düşmanlık ve nefret le baktıklarını, bu ayetlerin de bunu konu edindiğini söylemiştir. Diğer İslam alimlerinin başka bir yoruma baktığımızda ise Peygamber efendimizi nazara uğratarak çatlatmak ve bununla birlikte Peygamber efendimizi ortadan kaldırmak amacı ile müşriklerin hain gözleri ile baktıklarını bildirmek amacı ile indirilmiştir. Nazar ayetleri olarak ta bilinen son iki ayetin göz değmesi için okunması tavsiye edilmiştir. Bazı büyük İslam alimlerinden özellikle Hasan Basri Hazretleri bu iki ayetin nazara karşı okunmasının fayda getireceğini tavsiye etmiştir. Her iki büyük İslam alimlerinin de değerli görüşlerini de yansıttığım bu yazımda anlatmak istediğim, her ne kadar bu son ayetler konu olarak nazar ayetleri olarak inmediyse de Kur' an-ın başlı başına bir şifa kaynağı olduğu düşünüldüğünde bu son ayetlerin nazar için okunmasında herhangi bir sakıncanın olmadığıdır..
]]>
Nazar https://www.nazar.web.tr/nazar.html Mon, 03 Dec 2018 19:34:37 +0000 Nazar, Dünya üzerinde tüm toplumlarda kendine yer bulan kem göz ya da nazar inanışı islam dininde de yeri olan bir durumdur, tarihler boyunca canlı cansız bir varlığın başına herhangi bir kaza veya bela gelmesine, ruhsal olarak Nazar, Dünya üzerinde tüm toplumlarda kendine yer bulan kem göz ya da nazar inanışı islam dininde de yeri olan bir durumdur, tarihler boyunca canlı cansız bir varlığın başına herhangi bir kaza veya bela gelmesine, ruhsal olarak etkilendiğine inanılan durumdur. Nazardan özellikle hamilelerin ya da hayvanların etkilendiğine inanılmaktadır.

Bazı toplumlarda nazarın nesneleri bile çatlattığına inanılır. Mavi boncuğun bu kötü bakışlı enerjiyi üzerine çekerek yok edeceği fikri vardır. Kem sözcüğü Farsça kökenli mi olduğu, kötü fena anlamına gelmektedir. Göz sözcüğü Türkçede görme anlamına geldiği, aynı zamanda kem göz halk arasında kötü niyetli bakış anlamına gelmektedir. Nazar kelimesi de Arapça da göz/bakış anlamına gelir. Geçmişe bakıldığında kem göz inancının kökeni çok eskilere dayandığı söylenmektedir. Antik Roma, Müslüman, Yahudi, Budist ve Hundi toplumlarında da inanılan bir durum idi, özellikle köylü ve yerli toplumlarda daha çok yer etmiştir. Günümüze kadar süre gelmiştir. 

Nazarın değdiren kişilerin gözü renkli, çocuksuz ve yaşlı olanların daha çok nazar değdirdiği söylenmektedir. Bir şeyleri beğenirken ya da hoşa gittiği zaman nazar değmesin kem gözlere gelmemek için maşallah kelimesi ile beğeni söylenir. Kem gözlerden korunduğuna inanılan yöntemler vardır, bunlar toplumdan topluma değişmektedir. En yaygın yöntemlerden biri nazar boncuğu gibi takılar takmak ya da üzerimizde muska dua taşımak gibi, yaptığımız araştırmalarda Hindistan'da yeni evlenen çiftlerin nazardan korunması için karşı cinsin kıyafetleri giydirilirmiş. Bazı Asyalı ülkelerde çocukların gözlerinin etrafına siyah boya sürülerek nazardan korumaya çalışılırmış.

Nazar
İslamda ise bazı hadislerde nazardan bahsedildiği ve nazardan korunmak için okunduğu dualar bulunmaktadır. Eğer nazar değmiş olan bir kişi bu etkiden kurtulmak istiyor ise Nazar duası ile İn Yekad ayeti, Felak ve Nas sureleri, Kalem suresi 51. ve 52. okuması, Müslüman halkların yaşamlarında Kamil bir şekilde yazarak nazardan korunmak için okumaları, Kamil kişiler tarafından kağıt üzerine yazılan ayetlerin üzerinde taşınması  ya da bir ev içerisinde bulunan ev halkına kem gözlerin değmemesi için evlerinin girişlerine asmaktadırlar.

Haset, kıskançlık ve nefret gibi aniden oluşan duygu yoğunluğunda kişiye odaklanıldığı anda nazar etkilerinin olduğu görüşü vardır. Nazar değen kişinin yaygın olan inanışa göre sürekli esmesini söylenir. Başının ağrıdığı, bazı hastalıklara neden olduğu düşünülmektedir. Nazarın sadece insanlara değil, canlı cansız varlıklara eşyalara da hasetle, imrenme ile bakılması sonucunda kırılabilir. Kişileri kıskandıracak veya haset duymalarını sağlayacak kazanımların her ortamda anlatılmaması gerektiği bilinmektedir. Eskilerden bu güne kadar nazardan korunmak gerektiği bu durumun sonuçlarının ölümle bile sonuçlandığı üzücü durumlarında olduğu söylenmektedir.

]]>
Nazar Belirtileri https://www.nazar.web.tr/nazar-belirtileri.html Tue, 04 Dec 2018 04:32:30 +0000 Nazar belirtileri, Nazar sözlük olarak bakış, bakma, göz atma, düşünce, fikir gibi anlamlara gelmektedir. Canlı ya da cansız her türlü varlığa değebilir. Nazar bir diğer adı ile göz değmesi olarak tanımlanabilir. Nazar belirtileri, Nazar sözlük olarak bakış, bakma, göz atma, düşünce, fikir gibi anlamlara gelmektedir. Canlı ya da cansız her türlü varlığa değebilir. Nazar bir diğer adı ile göz değmesi olarak tanımlanabilir. Nazar oldukça eski zamanlara dayanmaktadır. Nazar değen varlık bazen anında bazen de belli bir süre sonra etkilenebilir. Başta insan olmak üzere birçok canlıya nazar değebilir. Çiçekler, hayvanlar, cansız eşyalar, hayvanlar nazardan etkilenebilir. Nazardan en çok bebekler, kadınlar ve verimli hayvanlar etkilenir. Örneğin sütü sağılan inek, koyun, deve gibi hayvanlar nazaran fazlasıyla etkilenir.

Tıbbın çare olmadığı bazı hastalıklar nazardan kaynaklanıyor olabilir. Nazar değdiğinde evde kırılma özelliği olan eşyalar kırılabilir, çatlayabilir. Ayrıca nazar her hangi bir nedeni olmadan tartışmaya, kavgaya ya da küskünlüklere sebep olabilir. Nazar değen kişi yakınındaki insanları farklı bir gözle görebilir. Çevresindeki kişiler nazar değen kişiye itici gelebilir. Nazar anlık olarak gerçekleştiğinde kişi de esneme ve hatta göz yaşı görülebilir.

Anne sütü ile beslenen bebeklerde nazar oldukça yaygın bir şekilde görülür. Ergenlik çağına ulaşıldığında çocuklar nazardan daha az etkilenir. Bu süreç yaş ilerledikçe azalarak devam eder.

Nazar Belirtileri
Nazar belirtileri
 • Nazar sonucu aniden ve şiddetli gelişen baş ağrısı yaşanabilir.
 • Aniden uyku hali ve kişinin vücudunda ağırlık hissi gelişebilir.
 • Unutkanlık
 • Evlenecek kişiye nazar değdiğinde kişi evlilikten vazgeçebilir. Nazar değen kişi evli ise cinsel isteksizlik yaşayabilir.
 • Mutlu aile hayatı olan kişilerde geçimsizliğe yol açabilir.
 • Gözlerde yanma, kızarıklık ve kaşıntı oluşabilir.
 • Nedensiz gözlerden devamlı yaş akabilir.
 • Nazara karşı Felak, Nas gibi sureler okunduğunda göz yaşarması ve esneme yaşanabilir.
 • Kişinin kendini boşlukta hissetmesi, donuklaşma görülebilir.
 • Nazar sonucu trafik kazası, düşmek, elinde bulunan bir eşyanın kırılması yaşanabilir.
 • Kalp atışında hızlanma yaşanabilir. Bu durum tıpta taşikardi olarak tanımlanır ve ansızın her hangi bir neden olmaksızın gerçekleşir.
 • Göz bebeklerinde büyüme, göz kapaklarında ağırlaşma ya da göz küçülmesi yaşanabilir.
 • Enseden başlayan boyun ve omuzlara kadar uzanan gerginlik hissi, devamında şiddetli ense arkasından yayılan zonklama şeklinde baş ağrısı görülebilir.
 • Vücut direncinde düşüş yaşanır. Vücut enfeksiyonlara karşı mücadele kabiliyetini kaybedebilir.
 • Nazara maruz kalan kişide iç sıkıntısı, stres, gerginlik, sinirlilik hali görülebilir.
 • Kişide ciddi anlamda çarpıntı ve metabolizmanın hızında artış yaşanır. Bu nedenle vücutta oksijen gereksinimi artar.
 • Vücutta kontrolsüz bir şekilde kasılma, mide krampı, bağırsak sancısı ve sık aralıklarla idrar çıkma görülebilir.
 • Bebeklerde sebepsiz ağlama ve huzursuzluk görülür. Bebekler gündüz genelde uyurken akşam saatlerine yaklaşıldığında sürekli ağlama halinde olabilir.
Yukarıda sıralanan nazar belirtileri tıbbi kaynaklara dayanmamaktadır. Nazar etkilediği kişide farklı şekillerde ve boyutlarda belirtilere yol açabilir. Bazen boyutları o kadar ciddi olabilir ki ölüm ile bile sonuçlanabilir. Bazı belirtiler bir kaç dakika bazı belirtiler ise bir kaç saat ya da gün sürebilir.
Nazardan korunmak için okunan en bilindik dualar ve sureler, Ayete'l Kursi, Felak, Nas, İhlas ve Kalem suresinin 51-52. ayetleridir.

]]>
Rüyada Nazar Boncuğu Görmek https://www.nazar.web.tr/ruyada-nazar-boncugu-gormek.html Tue, 04 Dec 2018 23:30:48 +0000 Rüyada nazar boncuğu görmek, rüyayı gören kişinin kırk bir kere maşallah dedirtecek iyi ve güzel olayların yaşayacağına rivayet eder. Rüya sahibi için çok hayırlı bir rüyadır. Rüyada görülen nazar boncuğu rüya sahibin Rüyada nazar boncuğu görmek, rüyayı gören kişinin kırk bir kere maşallah dedirtecek iyi ve güzel olayların yaşayacağına rivayet eder. Rüya sahibi için çok hayırlı bir rüyadır. Rüyada görülen nazar boncuğu rüya sahibinin ömründe yaşayacağı en güzel dönemine geldiğini ve bu konu çok şanslı olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin daha önce dilediği veya istediği şeyin olacağına sevinç üstüne sevinç yaşayacağına işaret eder. Bazı rüya yorumcularına göre rüyada nazar boncuğu görmek pek hayırlı değildir anlamına gelir onlara göre rüyayı gören kişinin nazara geleceğine bazı kötü olaylar yaşayacağına rivayet eder. İş hayatında yükselme bekleyen biri rüyasında nazar boncuğu görüyorsa kısa bir zaman sonra istediği mevkiye ulaşacağına delalet eder. Bazı rüya tabirlerinde nazar boncuğu görmek batıl inançları meydana getirdiğine ve rüya sahibinin dayanağı olmayan şeylere inanacağına yorumlanır.

Rüyada Nazar Boncuğu Görmek
Rüyada nazar boncuğu takmak, rüyayı gören kişi bekar ise beklediği kısmetin kapıda olduğunu ve hayırlı bir yuva kuracağına işaret eder. Rüyada nazar boncuğu görmek şan kısmet uğur anlamına gelir. Rüyayı gören kişi yeni evli bir çift ise bebek haberi alacaklarına işaret eder.

Rüyada nazar boncuğu toplamak, Rüyayı gören kişinin bütün kısmet kapıların önüne açılacağına rivayet eder. Rüya sahibi peş peşe güzel olaylar yaşayacağına bu güzel olaylarda ailesi ve arkadaşlarının da mutlu olacağına rivayet eder. Kaderi kapalı belli bir yaşa gelmiş ve evlenememiş biri rüyasında nazar boncuğu topluyorsa bütün kısmetlerin yakında kapıda olacağına işaret eder. Uzun süredir hasta olan biri rüyasında nazar boncuğu topluyorsa en kısa zamanda eski sağlığına döneceğine işaret eder. Bazı rüya yorumcularına göre de rüyada nazar boncuğu toplamak pek hayırlı sayılmaz. Rüya sahibinin çevresindeki bürün kem gözleri üzerine çekeceğine rivayet eder.
]]>
Nazar Nedir https://www.nazar.web.tr/nazar-nedir.html Wed, 05 Dec 2018 20:12:58 +0000 Nazar nedir, İki kişi, birbirinin gözüne sürekli olarak bakamazlar. Gözlerinden yayılmakta olan ışınlar, her ikisinin de gözüne zarar verebilir. Yani nazar oluşur. Fazla duyarlı, sessiz, iri parlak Nazar nedir, İki kişi, birbirinin gözüne sürekli olarak bakamazlar. Gözlerinden yayılmakta olan ışınlar, her ikisinin de gözüne zarar verebilir. Yani nazar oluşur. Fazla duyarlı, sessiz, iri parlak ve güzel gözlere sahip olanların bakışlarının, daha etkili olduğu düşünülür. Bu tür insanlar, kötü niyete sahip olmasalar da, dikkatli bir şekilde baktıklarında, çok yakını bile olsa zarar verebilir. Nazar olduğunda tabakların, bardakların kırıldığı, elektronik cihazların bozulabildiği bilinmektedir. Bütün varlıklar, canlı cansız fark etmeden nazardan etkilenebilirler. Yeni gelin ve damatlar, nazardan daha fazla etkilenebilirler. Çünkü; yüzlerce misafirin gözleri ve dolayısıyla gözlerinde yayılan ışınların, odak noktasıdırlar. Gelin ve damat nazardan etkilenip, en mutlu günlerinde nazardan kaynaklanan halsizlik ve kırıklıkla karşılaşabilirler.

Nazar Nedir

Dışarıda bakımlı ve güzel giyinenler, diğer insanların bakışlarının odak noktası haline gelirler ve nazar olurlar. Nazarın etkisiyle, sıkıntıdan patlayacakmış gibi bir duruma gelirler. Kırmızı renk, gözlerden yayılan ışınlardan daha fazla etkilendiğinden, kırmızı renk kıyafetleri giymekten çekinmelidir. Nazar değmesinde sıkıntı, darlık, stres, karamsarlık gibi bazı durumlar ortaya çıkabilir. Peygamberimiz de 'nazar gerçektir ve insanı mezara götürür' demiştir.

Nazar, gerçek bir hastalıktır. Hastaneye gitseniz, tahliller yaptırsanız bir sorun çıkmaz. Bu sebeple, tıbbi tedavisi imkansızdır. Ancak duayla düzelir.

İlk çağlardan bu yana, nazar insanların ilgisini çeken bir konudur. Asrı saadet zamanında da, gündeme gelince peygamber efendimiz nazarın gerçek olduğunu, hayal ve hurafe olmadığını belirtmiştir. Hatta tehlikeli sonuçlar oluşturabileceğini de, belirtmiştir.

]]>
Nazara Karşı Dua https://www.nazar.web.tr/nazara-karsi-dua.html Thu, 06 Dec 2018 06:09:10 +0000 Nazara karşı dua, canlı veya cansız varlıkların başına gelen kazalar nazar yani göz değmesi olarak bilinir. Dünya üzerindeki bütün toplumlarda nazar inanışı vardır. Nazarın insana aşırı sıkıntı, baş ağrısı ve halsi Nazara karşı dua, canlı veya cansız varlıkların başına gelen kazalar nazar yani göz değmesi olarak bilinir. Dünya üzerindeki bütün toplumlarda nazar inanışı vardır. Nazarın insana aşırı sıkıntı, baş ağrısı ve halsizlik gibi zararlar verdiğine inanılmıştır. Mavi gözlü insanların nazarının daha etkili olduğu, kahverengi ve yeşil gözlü insanların ise nazara karşı daha zayıf insanlar olduğu söylenir. Nazar cansız varlıklara bile değebilir bardaklar, tabaklar nazar ile çatlayıp kırılabilir. Nazardan korunmanın tek yolu nazara karşı dua etmektir. Peygamber Efendimiz( S.A.V) buyuruyor ki:

Bir kimse hoşuna giden bir şey gördüğü zaman " maşallah la kuvvete illâ billâh" derse, ona  nazar (göz değmesi) bile zarar veremez. 

Nazara Karşı Dua
Nazara karşı dua olarak, sabah ve akşam besmele ile üç defa " bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve huvessemi ulamin" okuyan kimse nazar ve büyüden korunur. Ayrıca nazara karşı dua olarak Felak ve Nas surelerini sıklıkla okumak tavsiye edilir.
]]>
Nazar Ayeti https://www.nazar.web.tr/nazar-ayeti.html Thu, 06 Dec 2018 07:14:29 +0000 Nazar Ayeti, Nazar, arapçada 'bakmak' anlamına gelmektedir. Eski dönemden günümüze kadar gelmekte olan bu inanışı kimileri batıl inanç diye adlandırırlar, kimileri ise tam aksine nazar değmesi durumuna inanarak yaşamlarını i Nazar Ayeti, Nazar, arapçada 'bakmak' anlamına gelmektedir. Eski dönemden günümüze kadar gelmekte olan bu inanışı kimileri batıl inanç diye adlandırırlar, kimileri ise tam aksine nazar değmesi durumuna inanarak yaşamlarını idame ettirirler.

Torunları Hasan ve Hüseyin (r. a)'e Resul- i Ekrem efendimiz nazar değmemesi için dua okurmuş. Bu dua şöyledir;

"Euzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh." Türkçe meali ise;
"Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım." dır. Eski islam çağından günümüze çok sayıda nazar duası gelmiştir. Bunlardan herkes tarafından bilinen ve en çok inanılanları ise; öncelikle Peygamber Efendimiz (s.a.v)' in nazar için okuduğu, arapçası " Allahümme barik fihi ve la tedarruhü " dır. Türçe meali ise; "Allâh'im, bunu mübârek eyle. Ona zarar dokunmasina izin verme." dir. Büyük velilerden Hasan Basri Hazretleri göz değmesine ve nazar edilmesine karşı şu ayeti okurdu; "Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu'z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn."( Kelam Suresi, 51 -52. ayetleri)

Nazar Ayeti
Türkçe meali ise; "Gerçekten o küfredenler Kur'an-ı işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. "O, mutlaka bir mecnundur" diyorlar. Oysa Kur'an bütün alemler için büyük bir uyarıcıdır."' dir.
Ayrıca, nazar değen bir kimseye şifa için okunan diğer dualar;
 • Ayetü'l-Kürsî,
 • Nâs Suresi,
 • Fatiha Suresi,
 • Nâs Suresi' dir.
Bu ayetlerden nazar için en çok okunanları Nas Suresi ve Felak suresi olmakla beraber diğer surelerde nazar değmiş bir kimseye şifa olması açısından devamlı okunmaktadır. Fatiha, Âyet-el kürsi ve ( Kâfirun, İhlas, Felak, Nas sureleri ) 7şer defa okunup üflenirse, büyü, nazar ve her dert için iyi gelir. Tuza okunup, suda eritilerek içmek de olur. Bir hadisi şerifte de, Fatiha ile Âyet-el kürsiyi okuyana, o gün nazar değmez buyuruldu. Bir çok dua kitabında ise, sabah-akşam, besmele ile 3 defa "Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim" okuyan, büyü, nazar ve zulümden korunur bilgisi mevcuttur. Bir diğer nazar ayeti ise; '' Bismillahi, Allahümme ezhib harreha ve berdeha ve habeseha '' dır. Türçe meali ise; '' Allah'ın adıyla. Allah' ım şunun gözünün hararetini, soğukluğunu ve tamamen çürütmesini yok et, önle! '' dir.
]]>
Nazar Duası https://www.nazar.web.tr/nazar-duasi.html Fri, 07 Dec 2018 00:15:30 +0000 Nazar duası, malında, canında ve ailesinde hoşa giden bir durum olması sebebi ile bir kimse gerek kendisinden gerekse başkasından, nazar etme cihetiyle bir musibetin ya da zararın gelmesinden endişe duyarsa aşağıda verilen hadi Nazar duası, malında, canında ve ailesinde hoşa giden bir durum olması sebebi ile bir kimse gerek kendisinden gerekse başkasından, nazar etme cihetiyle bir musibetin ya da zararın gelmesinden endişe duyarsa aşağıda verilen hadis şerifler de belirtildiği şekilde hareket edebilir… Bir kişiye nazar değdiğini anladığınız vakit o kişiye hemen dua edin. Bu kişinin üzerinde bulunan negatif enerjiyi alacaktır ve kişinin rahatlamasını sağlayacaktır. 

Aynı zaman da nazar insanlar tarafından yapılan bir durum olduğu gibi cinler tarafından da yapılmaktadır. Kişinin üstünü veya iç çamaşırını değiştirirken mutlaka bir örtü altında olmasında fayda olacaktır. İnsanların görmediği fakat gerçekte var olan cinler insanlara nazar değdirebilir. İnsanların nazarından daha etkili olan cin nazarı kişinin ölümüne bile sebep olabilir. 

Nazar sadece kişinin fiziksel özelliklerine veya güzelliğine değmemektedir. Aynı zaman da kişinin malına ve değer verdiği eşyalarına da nazar değebilir. Bu tamamen kişinin karşısında bulunan şahsın bakış açısı ile alakalı olmaktadır. Nazar dini açıdan kem göz veya kötü anlamda kişinin bakması olarak değerlendirilse de aslında nazarı değen kişinin negatif enerjiler taşımasından kaynaklanmaktadır. Nazarı değdiren kişi eğer bu özelliğinin farkına varmış ise mutlaka iyi niyet taşıması ve bakışlarının pozitif olmasına özen göstermesinde fayda olacaktır.

Kişinin malı, parası, işi veya kendisine nazar değmesi halinde ihlaslı kalp ile dua etmesi gerekir. Nazar tıbbi açıdan tedavisi olmayan bir durum olduğu için mutlaka dua edilmesi gerekir. Nazar için ayetel kürsi, felak süresi, fatiha süresi ve nas süresi okunabilir. Bu sürelerin faydaları oldukça büyüktür ve kişinin ihlaslı bir kalp ile okuyup şifa bulacağı da aşikardır. Aynı zamanda peygamber efendimizin nazar değen kişiye okumasını tavsiye ettiği duaları da okumak gerekir. 

Nazar Duası

Nazar Duaları

Resul Ekrem Efendimiz (s.a.v)  torunları olan Hasan ve Hüseyin için okuduğu nazar duası ''Euzu bi kelimatillahi't-tammeti min külli şeytanın ve hammetin ve min külli aynin lammeh.''

Meali: Buharî, Abdullah b. Abbas (r.a.)’ dan rivayet  edildiğine göre “Sizi her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın tastamam olan kelimelerine sığınırım”  

Nazar olan kişinin veya nazardan korkan kişilerin okunmasında fayda olan bir dua.. Bu dua abdestli bir şekilde ve ihlaslı bir kalp ile okunur ise kişinin üzerinde olan nazar Allah'ın izni ile kalkacaktır. Bismillahirrahmanirrahim bismillahi azim-iş-şani şedid-il birri ma şaallahü kane habese habisün min hacerin yabisin ve şihabin kabisin. Allahümme inni radedtü ayn-el aini aleyhi ve ala men ehabb-en-naşi ileyhi ve fi keyedihi ve kilyetihi lahmün rakikun veazmün dakikun fima lehu yeliku ferci-il başara hel tera min füturin sümmerci-il başara kerrateyni yenkalib ileyk-el basuru hasian ve hüve haşir ve in yekadüllezine keferu leyüzlikuneke biebsarihim lemma semi-uz-zikra ve yekulune innehü lemecnunun ve ma hüve illa zikrun lilalemine la havle vela kuvvete illa billah-il aliyyil azimi La ilahe illallahü hısni, men kale-ha dehale hısni ve men dehale hısni emine min azabi. Sadaka rasulullahi sallallahü teala aleyhi ve selleme.

Kalem suresinin 51 ve 52. ayetleri nazar durumuna karşı gerek önlem amaçlı gerekse nazarın vermiş olduğu olumsuzları gidermek yani kişiyi iyileştirmek için okunmaktadır… Ve in yekadullezine keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semiu'z-zikre ve yekulune innehu le mecnunun ve ma hüve illa zikrun lil alemin.''

Meali: Gerçekten o küfredenler Kur'an-ı duydukları zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. O elbet bir mecnundur diyorlar. Halbuki Kur'an bütün alemler için büyük bir uyarıcı olmaktadır.

]]>
Nazar Değmesi https://www.nazar.web.tr/nazar-degmesi.html Fri, 07 Dec 2018 19:48:22 +0000 Nazar Değmesi, Nazar kelimesi aslına bakarsanız halk arasında en sık kullanılan kelimelerden biridir.Biraz halsizleşsek veya hiç sebepsiz bir eşyamız kırılsa ilk aklımıza gelen nazar sözcüğü oluverir. Hemen evimize gelen gid Nazar Değmesi, Nazar kelimesi aslına bakarsanız halk arasında en sık kullanılan kelimelerden biridir.Biraz halsizleşsek veya hiç sebepsiz bir eşyamız kırılsa ilk aklımıza gelen nazar sözcüğü oluverir. Hemen evimize gelen gidenin listesi ve bunların içerisinde nazarı değme ihtimali olan kişileri sıralayıveririz kafamızda. hangisi çakır mavi gözlüydü hangisi kısa boyluydu veya nazar değme potansiyeli olduğumuz insanları kafamızdan sıralarız kendimizce. Bazen de bazı insanlardan çekiniriz sebepsiz mavi gözlü çakır gözlü insanlar genelde nazar potansiyeli olduğuna inandığımız insanlardır genelde. Bütün bu ön bilgiden sonra nazar değmesinden bahsedelim biraz da. 

Nazar Değmesi
Nazar değmesini iki boyutlu olarak inceleyebiliriz. Birincisi ilmi boyutu diğeri inanç ve manevi boyutu. Nazar değmesine bilimsel olarak baktığımızda nazar değmesi veya halk arasında göz değmesi gözdeki fotoreseptörlerin kasılması ile ortaya çıkan negatif ve pozitif dalga ışınım boyutlarıdır. Bu konuda bilinen ilmi araştırmalar üç türlü dalga ışınım olduğunu oataya koymaktadır. Alfa ışınları sarsıcı ışınlardır. Beta ışınları kırıcı ve yıkıcı etkiler gösteren ışınlardır. Gama ışınları yakıcı etkiler gösteren ışınlardır. Nazar değen insana bilimsel olarak baktığımızda beynin orta kısımlarını harekete geçiren etkiler ortaya çıkar nöronlar harekete geçer bu da kendini esneme ve göz küresinde büyüme olarak etkisini gösterir. Aslına bakarsanız nazar bilinçli olarak ortaya çıkmaz ve boyut hep alfa boyutu olarak kalır. Nazar DeğmesiNazarı bilinçli olarak yapan insanlarda vardır ama bunların sayısı çok azdır ve bunların negatif etkileri oldukça tehlikeli gama boyutu olur. Beynimizde her düşünce bir elektromanyetik kıvılcım olarak ortaya çıkar. Neşeli ve huzurlu olduğumuzda ortaya çıkan dalga boyu uzun dalga olurken öfkeli ve sinirli asabi olduğumuzda ortaya çıkan enerjinin dalga boyu kısa dalga boyunda olur. Beynimiz içten dışa yönelen akımları bir yere odaklama ve toplama özelliğine sahiptir. gözlerimiz negatif etkileri ile adeta bir yıkım makinesi gibi olurken pozitif etkisi ile de şiirlere konu olabilecek etkiler yaratır. Nazar değmesinin birde ilmi boyutu vardır ki insan gözünün önemi can alıcı manada açığa çıkar. Göz ve bakış bu konuda daima dikkat çeker. Nazar insanın özündeki düşüncelerin meydana getirdiği pozitif veya negatif enerjilerin göz yolu ile madde üzerine aktarılması olayından başka bir şey de değildir.Göz aslında insanın manevi hallerinin maddeye açılan kapısı gibidir adeta. bu konuda söylenecek söz de göz her ne kadar suçlu gibi gösterilmeye çalışılsa da göz değil aslolan bakışlardır. Göz sadece bakma eylemini gerçekleştiren bir organımızdan başka bir şey de değildir.Göz gönül penceremiz kulaklarımız kalbin habercisidir. İnsan gördüklerinin ve işittiklerinin tutkunudur her zaman.
]]>
Nazar Değen Kişiye Okunacak Dua https://www.nazar.web.tr/nazar-degen-kisiye-okunacak-dua.html Sat, 08 Dec 2018 14:03:48 +0000 Nazar Değen Kişiye Okunacak Dua: Her insan kendisine nazar değmesinden korkmaktadır. Nazarın kutsal kitaplarda da belirtilmesi bu korkunun yersiz olmadığını göstermektedir. Zira nazar değen bir kimse ölüme kadar gidebilmekted Nazar Değen Kişiye Okunacak Dua: Her insan kendisine nazar değmesinden korkmaktadır. Nazarın kutsal kitaplarda da belirtilmesi bu korkunun yersiz olmadığını göstermektedir. Zira nazar değen bir kimse ölüme kadar gidebilmektedir. Eski çağlardan beri nazara karşı birçok farklı yöntem kullanılmıştır. Nazardan korunmanın en güzel yolu duadır. Dua bizi her türlü kötülüğe karşı koruyan en büyük yardımcıdır. Bu yazımda sizler için nazar değecek kişiye okunacak dua yazdım. Tabii ki birçok nazar duası vardır ve hepsi de etkilidir. Umarım bu nazar duasının da faydasını görürsünüz. Bu duayı sabah ve akşamları üç sefer okumak ve nazardan korunması istenen kişinin üzerine üflemek gerekmektedir. Kişi eğer kendisi için okuyorsa kendi üzerine üflemelidir. Bunu devam ettirdiği süre boyunca Allah’ın izni ile göz değmesinden, şeytan ve hayvanların verebileceği zararlardan korunmuş olmaktadır.

Nazar Değen Kişiye Okunacak Dua

Bu nazar duası şu şekildedir:  

(Euzü bi-kelimâtillahittâmmeti min şerri külli şeytânin ve hâmmetin ve min şerri külli aynin lâmmetin) 

Bu duanın anlamı ise şu şekildedir:

Şeytanların, haşaratın ve kem gözlerin şerrinden Allah’ın kusursuz kelamlarına [âyetlerine yani Kur’ana]sığınırım. [Zira âyetlerinde gizli açık her ilim, her ihsan, her tedbir vardır.]

 

]]>
Nazar Duası Arapçası https://www.nazar.web.tr/nazar-duasi-arapcasi.html Sat, 08 Dec 2018 14:23:59 +0000 Nazar Duası Arapçası ; Nazar oldukça tehlikelidir. İki kişi karşılıklı oturarak birbirlerinin gözlerinin içine daima bakamazlar. Çünkü insanların gözlerinden yayılan ışınlar iki kişinin de gözüne zarar verir, yani na Nazar Duası Arapçası ; Nazar oldukça tehlikelidir. İki kişi karşılıklı oturarak birbirlerinin gözlerinin içine daima bakamazlar. Çünkü insanların gözlerinden yayılan ışınlar iki kişinin de gözüne zarar verir, yani nazar gerçekleşmiş olur.

Aşırı hassas içe kapanık, iri ve patlak gözlü olan kişilerin bakışı daha etkilidir. Bu tür kişiler iyi niyetle olsa dahi bir şeye gözlerini dikerek dikkatlice baktıkları zaman, kendi çocukları bile olsa nazara uğrar.Tabaklar, bardaklar çatlayıp kırılabilirken elektronik cihazlar çok sık aralarla bozulabilir. Canlı ve cansız bütün varlıklar nazardan etkilenmekle beraber ilgi noktası olanlar daha fazla etkilendiğinden dolayı, damatların ve gelinlerin göz değmesinden daha fazla korunmaları gerekmektedir. Çünkü yüzlerce kişini gözlerinden yayılan ışınların tamamen odak noktası olan gelinler ve damatlar, mutluluk hayalleri kurmaktayken, göz değmesinden kaynaklanan kötü sorunlarla karşılaşabilir, kendilerini bitkin, hasta, bağlı ve büyü yapılmış sanıp, hayal kırıklığı yaşayabilirler.

Nazar Duası Arapçası

Dışarıda açık kıyafetlerle gezen kızlar ve genç hanımlar, cinsel istekle kendilerine bakan erkeklerin odak noktası olduklarından dolayı, sık sık nazara uğrar ve nazarın etkisiyle can sıkıntısından patlayacakmış gibi kötü anlar yaşayabilirler. Özellikle kırmızı renkli kıyafetler, gözlerden yayılan ışınları daha fazla çektiğinden ötürü, özellikle gelin kişiler ve yeni doğum yapan kadınlar kırmızı renkli kıyafetlerden kaçınmalıdır. İster erkek, ister kız çocuğu olsun, düz kıpkırmızı elbiseler giydirilmemeli ve bütün çocukları severken MaşaAllah la kuvvete illa billah cümlesi söylenmelidir. Nazar değmesinin de belirtileri vardır. Aşırı derecede iç sıkıntısı, gönül daralması, baş ağrısı, gün boyu halsizlik, bıkkınlık, solunumda güçlük çekmek, stres, karamsarlık ve dokununca her an patlayacakmış gibi sinirsel bunalım nazarın başlıca belirtilerindendir. Peygamber efendimiz,(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) “Göz değmesi gerçektir. İnsanı mezara götürür” buyurduğuna için göz değmesi olan kişi gerçekten de hastadır, hem de ağır hastadır ama nasıl bir derdi olduğunu kimseye anlatamaz veya anlamazlar. Hastaneye gitse, filmleri, tahlilleri temiz çıkar ve doktorlar onun derdinden yine anlamaz. Yine her şeyde olduğu gibi en etkili şey duadır. Günlük felak ve nas sureleri ve ayet el kürsi okunmalıdır. Yine özellikle dışarı çıkmadan da nazar duası okunmalıdır.

Nazar duası ; Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu'z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn." 

]]>
Esnemek Nazar https://www.nazar.web.tr/esnemek-nazar.html Sun, 09 Dec 2018 08:59:37 +0000 Esnemek nazar, insanların bir iş yaparken esnemeleri normaldir. Mesela  uykuları geldiği vakit esnemeleri hepimiz biliriz. İnsanın uykusu geldiği zaman esnemesi normal bir durumdur.  Manevi  yönden  ele alacak olur isek, esnemek Esnemek nazar, insanların bir iş yaparken esnemeleri normaldir. Mesela  uykuları geldiği vakit esnemeleri hepimiz biliriz. İnsanın uykusu geldiği zaman esnemesi normal bir durumdur.  Manevi  yönden  ele alacak olur isek, esnemek şeytanın insan bedenine girme yollarından biri olduğunu duymuşuzdur. Her zaman  eskiden beri şöyle denir.  Örneğin, Kur'an okurken esnemek şeytan ve cin'in bedeni terk etmesi ve çıkışına işaret veya bir Allah dostunun kabrine yaklaştığımızda esnemek onların kaçışması demektir. Çünkü Allah dostlarının kabri nur  ile dolu oldukları için çıkmazsa yanarlar. Kuran  okurken içimiz huzurla dolar bu durum onları sıkar ve abdest alırken de   ıslattığınız azalarımız ve  namaz kılarken de aynı şekilde. O yüzden esnerken ağzımızı elinizle kapatmayın. Bedeninizdeki  kötü enerjinin çıkmasına izin verin. Kimi rivayetlere göre de esnerken ağzınızı elinizle kapataım diye söylenir. Bazen insana göz yoluyla da  nazar dediğimiz olay olur. Dua okunduğu zaman da gözlerinizde yaşarmalar meydana gelir ise nazarın işaretidir. Canlı ve cansız her türlü varlığa nazar değebilir.  Tarihi insanlık tarihi kadar eski olan nazarın  değdi anda kişiyi etkiler.  Bu etki anlık da olabilir yada sonradan da oluşabilir. Başta insan olmak üzere tüm canlılara nazar değmektedir. Bu  canlıların nazara karşı hassas olmalarının sebebi, insan hayatında çok önemli yeri  olmaları itibariyle,nazara karşı hassas vücutlarının  etkilenmeleri de çok maruz kalmalarını  düşündürür. Bazı hastalıklara tıbben bile çare bulunmadığı  sürece,  insanın aklına nazar  değer diye gelebilir.
 Esnemek Nazar
Nazar,  canlı cansız varlıkları etkiler. Nazar değdiği anda özellikle  evde  bulunan kırılabilir nitelikteki eşyalarda çatlaklar ve kırılmalar oluşabilir. Ayetler  okunduğu zaman Felak ve Nas sureleri okunduğu zaman oluşan rahatsızlık ve sürekli esneme halide  bir nazarın işaretidir.  Bilerek ya da bilmeyerek düşünce yoluyla gönderilen bir enerjinin uyum sağladıkları her şeyin üzerine etki etmesidir. Enerji olumlu  ya da olumsuz da olabilmektedir.  Bir kişinin diğer bir kişiye iyi veya kötü yönde etki de bulunması nazardır diyebiliriz.  Düşünce  yoluyla beynimizden,  bilinçaltımızdan, çevreye çeşitli güçte tefsirler yayılır. Enerjimer  bizim istek ve niyetimize göre her türlü şekilde etkiler yaratabilir. Bir  insanın karşı  taraftaki kişilere veya bir cisme kötü göz yoluyla bakması insanı özellikle kıskançlıkla ve kötü niyetle ve kem gözle bir şeye baktığı  zaman çabuk zarar verebilir. Bu yüzden kişinin beğendiği bir şeyi ısrarla baktığın zaman maşallah demesini tavsiye ederiz. ]]>
Bebeğe Nazar Duası https://www.nazar.web.tr/bebege-nazar-duasi.html Sun, 09 Dec 2018 16:14:25 +0000 Bebeğe nazar duası, Bebeğe nazar değdiği zaman okunacak dualar vardır. Öncelikle olarak nazardan söz edelim. Nazar ile ilgili şöyle bir yorum edebiliriz; nazar iyi yada kötü niyetli kişilerin güzellikle veya kötü niyetle karş Bebeğe nazar duası, Bebeğe nazar değdiği zaman okunacak dualar vardır. Öncelikle olarak nazardan söz edelim. Nazar ile ilgili şöyle bir yorum edebiliriz; nazar iyi yada kötü niyetli kişilerin güzellikle veya kötü niyetle karşıdaki her ney ise ona bakarak;verdikleri kötü enerji olarak tanım edebiliriz. 
İslamda nazara karşı önemli bilgiler ile  bahsedilmektedir. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazar ile ilgili olarak; "nazarın insanı mezara  koyacağına söylemiştir." Ayrıca bir kişinin hoşuna giden bir şey gördüğü zaman "Maşallah nazar değmesin" diye söylemesi gerektiğini buyurmuştur, öyle dua edilmesi gerektiğini tavsiye etmiştir. 

Nazarın var olduğu bilinirken; her şeye nazar gelebileceği söylenmiştir; insana, hayvana, canlıyı, cansıza bütün herşeye nazar değebilir. Nazar öyle bir illettir ki hastalık yapar. Hatta sonucunda ölüme bile sebebiyet verebilir. Çocuklara nazar edilebilir, kadınları etkileyebilir, çok tesirli bir yönü vardır.
Yeni doğan bebekler bir topluma çıkarıldığı zaman öncelikle çocuğun üzerine, gören kişilerin Maşallah demesini tavsiye etmişlerdir. Çocuğa nazar değmesin diye okunacak dualar; Nas ve Felak Suresi, Ayetel Kürsi, Fatiha Suresi ve Kalem Suresi gibi surelerin, yani nazar ayetleri okumanın; çocuğun üzerindeki kötü enerjiyi gidereceğine  onu kem gözlerden koruyacağına belirtilmiştir. 

Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi üzerine kişilerin korktuğu, şüphelendiği kişilerin yanında güzelliklerini teşhir etmemeleri gerektiğini buyurmuştur.Yine Hz Osman zamanında bir sahabenin çocuğunun güzel görünümü üzerine; Hz Osman bu çocuğun babasına dönerek, çocuğun yüzüne siyah sür dediğini belirtilmiştir. Bunun sebebi ise çocuğun nazardan korunması için tedbir almaktır.

Bebeğe Nazar Duası
Bebeğin nazardan korunmasının bir başka yolu ise bebeği gören kişilerin çocuk hakkında hayır  dua etmesi için rica da bulunmakta, bebeği nazardan korumanın bir diğer yoludur. Ayrıca bebeği gören kişilerin "Maşallah, Sübhanallah" demeleri, bebeğin üzerinde dua  etkisi yapacaktır. Ayrıca bebeğimizi etraftaki kem gözlerden, nazarlardan korunmak için, yedi sefer Ayetel Kürsi, yedi sefer Fatiha Suresi, yedi sefer Kafirun suresini, yedi sefer İhlas suresini, yedi sefer Felak suresini, yedi sefer nas suresini okumanın çocuğun üzerindeki kötü enerjiyi ve nazarı yok edeceğini belirtilmiştir. Bebeği  Allah'ın izniyle insanların keskin bakışlarından, zararlarından tamamen yok edecek, aileye  bebeğe verilecek kötülükleri etkisiz hale getirilererek, yok edilecektir. Bilinmesi gerekir ki her şeyin başı ve sonu dua ile başlayıp, dua ile biter. Bebeğe değecek nazar onu huzursuz edip, sürekli ağlamaya sevk edebilir. Bu sebeple her sabah ve akşam verdiğimiz duaları annenin okuyup çocuğa dua etmesi bebek için tesir edip, bebeği rahatlatacaktır. Unutmayalım ki yer gök dua ile hareket eder. Nice bebeklerin etrafta bulunan şerli kişiler sebebiyle nazara uğrayıp, toprağın altına girdiği belirtilmiştir. Daima dua ile bebeklerimizi koruyalım, Allahın izniyle... 
]]>
Nazar İçin Okunacak Dua https://www.nazar.web.tr/nazar-icin-okunacak-dua.html Sun, 09 Dec 2018 23:11:23 +0000 Nazar için okunacak dua, nazar bir diğer adı ile kem göz, canlı ya da cansız varlıkların başına gelebilecek musibet, kaza ya da bela getirdiğine inanılan bir bakıştır. Nazarın daha çok küçük çocuklara, gebeler Nazar için okunacak dua, nazar bir diğer adı ile kem göz, canlı ya da cansız varlıkların başına gelebilecek musibet, kaza ya da bela getirdiğine inanılan bir bakıştır. Nazarın daha çok küçük çocuklara, gebelere veya hayvanlara değdiği inanılır. Kişi nazara maruz kaldığında baş ağrısı, halsizlik, uyku hali, stres, sıkıntı gibi durumlara maruz kalır. Bir eşyaya nazar değdiğinde kırılabilir ya da çatlayabilir. Nazar süt veren bir hayvana değmişse sütü kesilebilir. Bir bebeğe nazar değmişse bebek huysuzlaşarak devamlı ağlayabilir. Nazardan korunmak ya da nazarı def etmek için bazı dualardan yardım alınabilir.

Nazar için okunacak dualar

Peygamber Efendi'miz torunları Hasan ve Hüseyin'i nazardan korumak için şu duayı okurmuş;

Euzu bi kelimatillahi't-tammeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lammeh

Anlamı: Her türlü şeytandan, zararlı olan her şeyden ve kötü gözden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah'a sığınırım.

Peygamber Efendi'miz nazar için ayrıca;

''Allahümme barik fihi ve la tedarruhü''

Anlamı: ''Allah'ım bunu mübarek eyle. Ona zarar dokunmasına izin verme.''

Kalem suresinin 51 ve 52. ayetleri de nazara karşı okunmaktadır.

Ve in yekadullezine keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semiu'z-zikre ve yekulune innehu le mecnunun ve ma hüve illa zikrun lil alemin.''

Anlamı: Gerçekten o küfredenler Kur'an-ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle yıkacaklardı. O kesin bir mecnundur diyorlar. Oysa Kur'an bütün kainat için büyük bir uyarıcıdır.

Nazar İçin Okunacak Dua

Nazar için okunabilecek dua

Bismillahirrahmanirrahim bismillahi azim-iş-şani şedid-il birri ma şaallahü kane habese habisün min hacerin yabisin ve şihabin kabisin. Allahümme inni radedtü ayn-el aini aleyhi ve ala men ehabb-en-naşi ileyhi ve fi-keyedihi ve kilyetihi lahmün rakikun veazmün dakikun fima lehu yeliku ferci-il başara hel tera min füturin sümmerci-il başara kerrateyni yenkalib ileyk-el basuru hasian ve hüve haşir ve in yekadüllezine keferu leyüzlikuneke biebsarihim lemma semi-uz-zikra ve yekulune innehü lemecnunun ve ma hüve illa zikrun lilalemine la havle vela kuvvete illa billah-il aliyyil azimi La ilahe illallahü hısni, men kale-ha dehale hısni ve men dehale hısni emine min azabi. Sadaka rasulullahi sallallahü teala aleyhi ve selleme.

Bu duaların haricinde nazar için, Fatiha Suresi, Ayetel-Kürsi, Felak Suresi ve Nas Suresi okunmalıdır. Sabah ve akşam 3'er defa Besmele çekilerek ardından'' Bismillahillezi la yedurru maasmihi şeyün fil erdi vela fissemai ve hüvessemiulalim'' okunursa nazar ve büyüden korunmak mümkün olur.

]]>
Nazar Suresi https://www.nazar.web.tr/nazar-suresi.html Mon, 10 Dec 2018 13:05:54 +0000 Nazar suresi, Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim de nazar suresi, Kalem suresinin 51 ve 52. ayeti kerimelerinde bizlere bildirilmiştir.Bahsetmiş olduğumuz 51 ve 52. Ayetin okunuşu şöyledir. "Ve in yekadullezîne keferû leyuzlik Nazar suresi, Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim de nazar suresi, Kalem suresinin 51 ve 52. ayeti kerimelerinde bizlere bildirilmiştir.
Bahsetmiş olduğumuz 51 ve 52. Ayetin okunuşu şöyledir. "Ve in yekadullezîne keferû leyuzlikûneke biebsarihim lemmâ semiu'z-zikre ve yekulûne innehu le mecnûnun ve ma huve illâ zikrun lil âlemîn."

 Efendimizin İslamı yayması, birçok kişiyi İslamla buluşturması, üstelik hiçbir okur yazarlığı olmadığı halde İslamın bu denli yayılması,  müşrikleri  günden güne kahretmekte, kıskandırmakta, Peygamber Efendimize karşı kin beslemekteydiler.  Bu kin ve nefreti Yüce Allah kerim kitabımızda şöyle açıklamıştır.
"O inkâr edenler, zikri (Kur'an'ı) işittikleri zaman, seni neredeyse gözleriyle devireceklerdi. 'O, gerçekten bir delidir' diyorlar."  Şeklinde açıklamıştır. Bu müşrikler nazarı değen kişiler aracılığıyla Peygamber Efendimizi nazar etmeye çalışmışlar ve bu işlerinde de kısmi olarak başarılı olmuşlardır. Esed oğullarından nazarı kuvvetli bir kişi müşrikler tarafından bulunup Efendimizi nazar etmek suretiyle öldürmesini talep ettiler. Yüce Allah Efendimizi bu kişinin nazarından korumuştur. Şöyle ki "Nerede ise, kafirler seni gözleriyle yıkacaktı" mealindeki 51. ayeti kerimeyi indirmiştir. 
Nazar kelimesi Türkçe'mizde bir nesneye odaklanma, dikkat ederek bakma, normal olarak değil yoğunlaşarak bakma manalarına gelmektedir. Türkçe'mize ise Arapçadan geçen bir kelimedir. Yoğunlaşarak bakan yani nazar etme eylemini gerçekleştiren kişi çoğu zaman dikkatli baktığının farkında bile değildir. Yüce kitabımızda geçen ayetler sebebiyle  nazar değmesini inkar etmemiz kesinlikle mümkün değildir.
Nazar suresi olarak okuyabileceğimiz  Sureler şunlardır;
Nazar Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi
 • İhlas suresi
 • Kalem Suresi
Bunların dışında okuyabileceğimiz 8 adet Ayet vardır. Bunlar Fatiha Suresi ve Ayet-el Kürsi'dir. Bu Ayetleri okuyan kimselere o gün Cin ve insanların nazarı değmez. Deylemi'ye göre "Ayet-el Kürsi ve Fatiha Suresini okuyan o gün nazar olmaz."  Yine Taberani'ye göre "İnsanların yarısı nazardan ölür
şeklinde bizlere nakledilmiştir.
Sonuç olarak Hadis-i Şerifte, nazarı değen kişi sevdiği bir şeyi görürse Mâşâallah la kuvvete illa billah demeli, Nazar olan kişi ise, nazar Suresi olarak  Kalem suresinin 51 ve 52. Ayetini devamlı okumalı ve bunu adet haline getirmelidir.
]]>
İslamda Nazar https://www.nazar.web.tr/islamda-nazar.html Tue, 11 Dec 2018 01:54:02 +0000 İslamda nazar, ile ilgili bilgiler paylaşmadan önce  nazarın Türkçe'deki karşılığını paylaşmak daha doğru olacaktır. Nazar Türkçe'de; belirli kimseler de bulunduğuna inanılan, hayranlıkla bakıldığında; insanlara, İslamda nazar, ile ilgili bilgiler paylaşmadan önce  nazarın Türkçe'deki karşılığını paylaşmak daha doğru olacaktır. Nazar Türkçe'de; belirli kimseler de bulunduğuna inanılan, hayranlıkla bakıldığında; insanlara, mala, mülke, hatta  insanlara çok kötü enerji  verdiğine inanılan ve kötülük geldiği anlamına gelen, uğursuz bakıştır. Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere nazarın anlamı tam manasıyla belirlenmiştir.
Bazı kişiler bilerek ya da bilmeyerek karşısındaki kişilere baktı mı  zarar verebilirler. İslam'da  nazara karşı söylenmesi gereken sözler vardır. Bunlar: Maşallah, Sübhanallah, Tebarekalllah gibi kelimelerdir. Bir kişi karşısında bulunan kişiye baktığı zaman hayranlığını gizlerken; yüzüne veya açıktan bu kelimeleri söylerse nazara engel olabilir.
İslam'da nazar haktır. İslam'a göre tavsiye edilen mümkün olduğu kadar iyi ve güzel olan yanlarımızı gizli tutup, açığa vurmamaktır.  İyi ve  güzellikleri anlattığınız taktirde, bulunduğumuz ortamda ki kişilerin kötü enerjileri sizin üzerinize gelip; olumsuzluklara sebebiyet verebilir. Aşırı güzellikleri, başarıları çocuklarımızla ilgili şeyleri, evimizde olup biten şeyleri, mutluluğumuzu, mutsuzluğumuzu belli bir ortamda paylaştığımız zaman kötü enerjili kişiler  ile hayatımızın daha da olumsuz gitmesine sebebiyet verebiliriz. İşte bu sebepten dolayı nazardan korunmak için böyle şeylerin gizli kalması, huzurlu ve mutluluğumuz için  en iyisi olacaktır.
 İslam'da da nazar değmesin diye böyle bilgilerin paylaşılmasının yanlış olduğu vurgulanmıştır. Nazar o kadar büyük kötü enerji ile gelir ki bu sadece insanı etkilemez; eşyayı, bitkileri, hayvanları, akıllara ne gelirse bütün her şeyi olumsuz şekilde etkileyip; bir şeylerin zarar görmesine sebebiyet verebilir.
İslamda Nazar
 Geçmişten günümüze insanlar nazarlardan korunmak için çeşitli şeyler bulmuşlardır. Nazar boncukları, Maşallah yazıları, yüzerlik otu, tütsüleme gibi birçok şey üretmişlerdir.
 Kuranı Kerim'de de nazar ile ilgili ayetler mevcuttur. Bunlardan biri ise şöyledir ; "o küfre sapanlar var ya Kuranı işittikleri zaman  az kalsın gözleriyle senide devireceklerdi." Kalem suresi
 Yani bu ayetlerde gösteriyor ki, gözlerinde bulunan negatif enerjili kişiler bakışı ile karşıdaki kişiye zarar verebilir.  Bu etkiler sadece maddesel olarak değil ruhsal olarak da kendini gösterebilir. kıskançlık ve haset nazara sebebiyet verebilir. 
 Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz nazarın İslam'da yeri olduğunu belirterek; bir hadisinde "mezarda yatanların yarısının nazardan dolayı yatıklarını belirtmiştir ." Yani bu hadisin belirttiği üzere mezarda yatan kişilerin yarısının nazar sebebiyle öldüğünü vurgulanmıştır. Yani İslam'da nazarın etkileri mevcuttur.
 Nazardan korunmak için Kuranı Kerim'de ayetler mevcuttur. Bunlardan birincisi Kalem suresinin son iki ayetidir. Diğeri ise Nas ve Felak olarak bildiğimiz Sureleridir. Nazardan korunmak için bu sureleri bolca okulumuzda fayda vardır. Çünkü belirttiğimiz gibi birçok sebepten dolayı kötü enerjilerden kurtulmanın çareleri bu sureleri okumak olacaktır. Bilimsel olarak nazar kanıtlanamasa da,  gerçekte varlığıyla bilinmektedir. 
İslami anlamda nazarın  var olduğu Kuranı Kerim'de de belirtilmiş,  ayrıca Peygamber Efendimiz tarafından da birçok defa vurgulanmıştır. Yine Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz bir hadisinde "sizden biriniz neden din kardeşini öldürüyor Bir kardeşinizi beğendiğiniz zaman veya hoşuna gitti bir şeyi gördüğü zaman maşallah desin, mübarek olsun desin, ve onun için hayırlı uğurlu olsun diye dua etsin" buyurmaktadır.
 Peygamber Efendimizin Nazar gibi kötü enerjili şeylerden korunmak için her gün belli dualarda okumakta fayda olduğunu belirtiğini biliyoruz.  Bunlardan bazıları  şöyledir; Fatiha suresi, Ayetel Kürsi, Kalem Suresi, Felak ve Nas suresi olarak belirtilmiştir. 
]]>